Friday, June 19, 2009

Syeikh Abdus Samad al-Falimbani

Syeikh Abdus Samad al-Falimbani adalah ulama besar Alam Melayu abad ke-18. Beliau dikatakan mendapat pendidikan awal di Kedah dan Pattani (Thailand Selatan). Setelah itu, beliau melanjutkan pengajian ke Makkah dan Madinah. Di Makkah dan Madinah, al-Falimbani mempelajari pelbagai disiplin ilmu kepada ulama-ulama besar pada masa itu termasuk para ulama yang berkunjung ke sana. Walaupun mendapat pendedahan pelbagai jenis ilmu, namun beliau dikatakan sangat berminat dan cenderung pada bidang tasawwuf. Disebabkan minat yang mendalam, di samping belajar tasawwuf di Masjidil-Haram, beliau turut mencari guru lain dan membaca kitab-kitab tasawwuf yang tidak diajar di situ. Dari Syeikh Abdur Rahman bin Abdul ‘Aziz al-Magribi, beliau menadah kitab Al-Tuhfatul Mursalah (Anugerah yang Diberikan) karangan Muhammad Fadlullah al-Burhanpuri (wafat pada 1030 H/1620 M). Dari Syeikh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Madani (wafat pada 1190 H/1776 M), beliau belajar kitab tauhid (suluk) karya Syeikh Mustafa al-Bakri (wafat pada 1162 H/1749 M). Gurunya yang banyak membentuk corak pemikiran beliau ialah Syeikh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Madani. Nama guru ini banyak disebut dalam kitab-kitab yang dikarangnya. Bersama-sama sahabatnya yang lain yang juga ulama-ulama besar Alam Melayu seperti Muhammad Arsyad al-Banjari, Abdul Wahab Bugis dan Abdul-Rahman Masri Al-Betawi, mereka membentuk perkumpulan yang dinamakan empat serangkai yang kemudiannya bersama-sama menuntut ilmu di Makkah dan belajar tariqat di Madinah kepada Syeikh Muhammad al-Samman. Dikatakan bahawa ketika beliau belajar kepada Syeikh Muhammad al-Samman, beliau juga telah diberi kepercayaan oleh gurunya untuk rnurid-murid gurunya yang lain yang rata-rata berbangsa Arab. Dari gurunya itu, Al-Falimbani telah diijazahkan tariqat Khalwatiyyah dan Sammaniyyah. Hasil dakwah al-Falimbani, tariqat Sammaniyyah dikatakan menyubur dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara termasuk Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Al-Falimbani meninggalkan karya tulis yang sangat berharga kepada umat Islam. Antaranya ialah seperti
1. Zuhrah al-Murid fi Bayan Kalimah al-Tauhid, ditulis pada 1178 H/1764 M di Makkah dalam bahasa Melayu. Isinya memuat masalah tauhid yang ditulis atas perrnintaan penuntut-penuntut dari Alam Melayu yang belurn menguasai bahasa Arab.
2. Al-’Urwah al-Wusqa wa Silsilah Ulil-Ittiqa’, ditulis dalam bahasa Arab. Kandungannya berisikan wirid-wirid yang perlu dibaca pada waktu-waktu tertentu.
3. Ratib ‘Abdal-Samad. Isinya adalah zikir, puji-pujian dan doa yang dilakukan setelah solat Isya. Pada dasarnya isi kitab ini dikatakan hampir sama dengan yang terdapat pada Ratib Samman.
4. Zad al-Muttaqin fi Tauhid Rabb al-’Alamin, berisi ringkasan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Syeikh Muhammad al-Samman di Madinah.
5. Hidayah al-Salikin, ditulis dalam bahasa Melayu pada 1192 H/1778 M. Kitab ini sering disebut sebagai terjemahan kitab Bidayah al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali.
6. Sayr al-Salikin,terdiri dari empat bahagian (jilid), ditulis dalam bahasa Melayu. Kitab ini ditulis antara tahun 1779 hingga 1788 di dua kota iaitu Makkah dan Ta’if, 1779 hingga 1788. Kitab ini selain berisi terjemahan Lubab Ihya’ Ulum al-Din karya Imam Al-Ghazali, turut memuatkan beberapa masalah lain yang diambilnya dari kitab-kitab lain.
Salah satu karya besar Syeikh Abdus Samad al-Falimbani yang jarang dibicara orang ialah Zad al-Muttaqin fi Tauhid Rabb al-‘Alamin[1]. Di Buton, salah satu manuskrip kitab ini ditulis diatas kertas Eropah bercap Garden of Holland dan mempunyai 10 halaman dengan menggunakan dakwat hitam dan merah.[2] Tercatat tahun 1812 yang mungkin menandakan tahun kitab itu selesai dikarang. Satu lagi salinan manuskrip Zad al-Muttaqin terdiri dari 6 halaman sahaja dan turut menggunakan kertas Eropah. Naskhah manuskrip yang pertama membicarakan pembahasan singkat mengenai ilmu tauhid untuk dijadikan bekalan bagi orang-orang bertaqwa dalam usaha mengenal Allah dan mengetahui keesaan Allah. Dengan itu, darjat makam akan ditingkatkan sehingga upaya mencapai tingkatan ahli sufi. Kutipan awal teks berbunyi; Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa bihi nasta’in. Al-hamdu lillahi Rabb al-alamin, wa as-salat wa as-salam ‘ala sayyidina Muhammadin wa a’la alihi wa sahbihi ajma’in. Wa ba’du, fahaza awwalu ma alqa ala ustazina al-a’zam… wa Syaikhina Sayyid asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim as-Sammani al-Madani amaddanaa Allah bi madadihi, Amin. Dengan maksudnya, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam, rahmat dan sejahtera atas penghulu kami Nabi Muhammad juga atas keluarganya dan sekalian sahabatnya. Setelah itu, maka inilah permulaan pemberian tanggungjawab kepada guru kami yang besar…dan guru kami juga Syaikh Muhammad bin Abdul Karim as-Sammani al-Madani, mudah-mudahan Allah membantu kami dengan pertolongan-Nya, Amin. Kutipan teks di peringkat akhir pula berbunyi, bijahi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallallah ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasiran da’man ila yaum ad-din, Amin. Wa al-hamdu lillahi Rabb al-alamin. Dengan maksudnya, Dengan ketinggian pangkat penghulu kami Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya. Maka Allah memberkati mereka disertai keselamatan untuk selamanya sampai hari Kiamat, Amin. Dan pujian ini hanya kepada Allah yang mempunyai sekalian alam.[3] Sementara dalam manuskrip kedua, isinya jelas terdiri dari dua pembahasan iaitu pembahasan tentang fana’ (binasa) dan baqa’ (kekal) bagi orang-orang yang mendalami tasawwuf dan istilah-istilah yang harus diketahui oleh orang-orang yang menempuhi jalan tasawwuf seperti al-wajib iaitu wajib adanya Allah Yang Maha Suci, al-‘Adam al-mumkin iaitu menerima dengan nyata adanya Allah (juga disebut A’yan as-Sabitah) dan seterusnya. Permulaan manuskrip ini adalah sama dengan manuskrip sebelumnya. Ia dimulakan seperti berikut, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa bihi nasta’in. Al-hamdu lillahi Rabb al-alamin. Wa as-salatu wa as-salamu ala sayyidina ma alqa ala ustazina al-azam wa mulazina al-afkham qutb az-zaman wa gaus al-Lahfan al-arif billah bila tara’in wali Allah bila daf’in Maulana wa syaikhina Sayyid Syaikh Muhammad ibn Abdul Karim as-Sammani al-Madani. Dengan maksudnya, Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mempunyai sekalian alam, rahmat dan sejahtera-Mu atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sekalian sahabatnya. Setelah itu, inilah awal tanggung jawab terhadap guru kami yang agung disertai keinginan kami yang besar, pengawal masa dan menolong yang berdukacita yang telah mengenal Allah tanpa melihatnya, sebagai wali Allah tanpa penolakan iaitu guru kami Syaikh Muhammad bin Abdul Karim as-Sammani al-Madani.[4][1] Jarang dibicara mungkin sebab sukar menemui kitab ini. Kitab yang masih dicetak dan banyak disyarah hingga ke hari ini ialah Hidayah al-Salikin dan Sar al-Salikin. Kitab-kitab lain yang disebut dari no. 1 hingga 4 memang sukar ditemui.
[2] Achdiati Ikram, Ljiptaningrun F. Hassan dan Dewaki Kramadibrata (editor). 2001. Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hlm 155
[3] Achdiati Ikram, Ljiptaningrun F. Hassan dan Dewaki Kramadibrata (editor). 2001. Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hlm 156
[4] Achdiati Ikram, Ljiptaningrun F. Hassan dan Dewaki Kramadibrata (editor). 2001. Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hlm 157

No comments:

Post a Comment